بایگانی دسته‌ی: ریست پسورد

بازیابی رمز دستگاه داهوا

بازیابی رمز دستگاه داهوا با ایمیل

بازیابی رمز هایک ویژن از طریق برنامه SADP و فایل xml

ویدیو آموزشی بازیابی رمز دستگا‌های هایک ویژن سری قدیم از طریق نرم افزار SADP و[ادامه مطلب]

بازیابی رمز هایک ویژن از طریق برنامه SADP و شماره سریال و تاریخ

ویدیو آموزشی بازیابی رمز دستگا‌های هایک ویژن سری قدیم از طریق نرم افزار SADP و[ادامه مطلب]